Երևան քաղաքում առաքումը կատարվում է 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

Մարզեր առաքումը կատարվում է փոստային ծառայության միջոցով:

Եթե ձեր պատվերը գերազանցում է 5000 դրամը ապա առաքումը անվճար է, իսկ մինչև 5000 դրամ  պատվերի դեպքում առաքումը  600 դրամ է :